Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-31T23:47:25+01:00
Tren III
Analiza: tren składa się z 14 wersów. Wiersz stychiczny (ciągły, bez podziału na strofy). Napisany jest regularnym, rymowanym 13-zgłoskowcem. Środki poetyckie: wykrzyknienia ("O słowa!"), apostrofy ("pociecho moja"), epitety ("piękne przymioty"), metafory (stopeczkami twymi ciebie naszladować") i przerzutnie.
Interpretacja: Wiersz rozpoczyna się od apostrofy. Pojęcie "dziedziczka" w znaczeniu dosłownym (jako spadkobierczyni majątku), a także metaforycznym (spadkobierczyni talentu poetyckiego). Świat bez Urszuli wydaje się byhć mniejszy, pozbawiony elementu, który nadawał sens życiu poety. Poeta wspomina słowa córki, wspólne zabawy, wychwala jej mądrość i zalety. Strata córki jest nieodwracalna. Kochanowski prosi dziewczynkę, aby wybiegła mu na spotkanie. Dominującym uczuciem podmiotu lirycznego jest smutek.

Tren VI
Analiza: tren składa się z 22 wersów. Jest to wiersz stychiczny, napisany regularnym, rymowanym 13-zgłoskowcem. Środki poetyckie: apostrofy w formie wykrzyknień ("Ucieszna śpiewaczko!"), epitety ("{cząstka ziemieńska"), porównania ("Jako więc lichy słowiczek w krzaku zielonym") i zdrobnienia ("słowiczek").
Interpretacja: Kochanowski porównuje córkę do poetki starożytnej Safony, co wskazuje na talent literacki dziecka. Urszulka jako dziedziczka talentu ojca (symbolika lutni). Porównuje córkę do słowiczka, wesoła, ucieszna. Refleksja o śmieci ("Prędkoś mi nazbyt umilkła!"). Obraz straty córki porównany do obrazu panny młodej opuszczającej dom rodzinny i w usta Urszuli wkłada śpiewaną przy tej okazji piosenkę. Weselna piosenka potęguje grozę - Urszulka nie wróci.
7 4 7
2010-01-31T23:49:29+01:00
Tren VII
W utworze osobą mówiącą jest poeta, który zwraca się do Orszulki oraz pamiątek po niej .
Poeta mówi o śmierci swojej córki Orszulki tak jakby nie umarła tylko spała.
Poeta przywoływał elementy strojów, aby przywołać wspomnienia.
Poeta używa wielu zdrobnień, ponieważ Orszulka była bliska jego sercu.
4 3 4