Podaj ilość poszczególnych atomów budujących cząsteczki -
NaCl - chlorek sodu
- Na2CO3 - węglan sodu
- KNO3 - azotan (V) potasu
- NaNO3 - azotan (V) sodu
- Na2SO4- siarczan (VI) sodu
- AgCl- chlorek srebra
- Ca(NO3)2 - azotan (V) wapnia
- Fe(NO3)2 - azotan (V) żelaza (II)
-FeSO4 - siarczan (VI) żelaza (II)
-CuSO4- siarczan (VI) miedzi (II)

2

Odpowiedzi

2010-01-31T20:41:40+01:00
NaCl - chlorek sodu 1 atom sodu, 1 chloru
- Na2CO3 - węglan sodu 3 atomy tlenu, 1 wegla, 2sodu
- KNO3 - azotan (V) potasu 3 atomy tlenu, 1 azotu, 1 potasu
- NaNO3 - azotan (V) sodu 3 tlenu, 1 azotu,1sodu
- Na2SO4- siarczan (VI) sodu 4tlenu, 1 siarki, 2 sodu
- AgCl- chlorek srebra 1chloru,1 srebra
- Ca(NO3)2 - azotan (V) wapnia 6tlenu, 2 azotu, 1 wapnia
- Fe(NO3)2 - azotan (V) żelaza (II) 6 tlenu, 2 azotu 1 wegla
-FeSO4 - siarczan (VI) żelaza (II) 4tlenu, 1 siarki 1 zelaza
-CuSO4- siarczan (VI) miedzi (II) 4 tlenu 1 siarki 1 miedzi
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-31T22:51:15+01:00
NaCl - chlorek sodu
Cząsteczka składa się z 1 atomu sodu i 1 atomu chloru.

Na₂CO₃ - węglan sodu
Cząsteczka składa się z 2 atomów sodu, 1 atomu węgla i 3 atomów tlenu.

KNO₃ - azotan (V) potasu
Cząsteczka składa się z 1 atomu potasu, 1 atomu azotu i 3 atomów tlenu.

NaNO₃ - azotan (V)
Cząsteczka składa się z 1 atomu sodu, 1 atomu azotu i 3 atomów tlenu.

Na₂SO₄- siarczan (VI) sodu
Cząsteczka składa się z 2 atomów sodu, 1 atomu siarki i 4 atomów tlenu.

AgCl- chlorek srebra
Cząsteczka składa się z 1 atomu srebra i 1 atomu chloru.


Ca(NO₃)₂ - azotan (V) wapnia
Cząsteczka składa się z 1 atomu wapnia, 2 atomów azotu i 6 atomów tlenu.

Fe(NO₃)₂ - azotan (V) żelaza (II)
Cząsteczka składa się z 1 atomu żelaza, 2 atomów azotu i 6 atomów tlenu.

FeSO₄ - siarczan (VI) żelaza (II)
Cząsteczka składa się z 1 atomu żelaza, 1 atomu siarki i 4 atomów tlenu.

CuSO₄- siarczan (VI) miedzi (II)
Cząsteczka składa się z 1 atomu miedzi, 1 atomu siarki i 4 atomów tlenu.