Zad. 1
Przez silnik elektryczny pod napięciem 230 V przepływa prąd o natężeniu 4,6 A. Jaką pracę wykona ten silnik w czasie 0,5 h? Oblicz opór uzwojenia tego silnika. Pomiń straty energii.

Zad.2
W czajniku elektrycznym można zagotować 1 litr wody o temperaturze początkowej 20 stopni C, w czasie 1 minuty. Oblicz opór spirali czajnika, jeżeli przepływa przez nią prąd o natężeniu 10 A. Pomiń straty energii. Przyjmij
c ω= 4200 J/kg stopni C.

V-volt
A-amper
h-godzina
J-dżul

1

Odpowiedzi

2009-10-06T00:54:49+02:00
W = I * U * t
I - natężenie = 4,6A
U - napięcie = 230V
t - czas = 0,5h = 1800s

1)
W = I * U * t = 4,6[A] * 230[V] * 1800[s] = 1904400[J] = 1,9044[MJ]

2)
w tym wypadku praca równa się energii dostarczonej, żeby ogrzać wodę

E = mcΔT
t = 60s
c ω= 4200 J/kg stopni C
I = 10A
Tp = 20⁰C
Tk = 100°C
m = 1kg

R = U / I
W = I * U * t
U = W / I*t

W = E

R = W / I² * t = mcΔT / I² * t = 1[kg] * 4200[J/kg ⁰C] * 80 / 100[A²] * 60[s] = 56Ω