Zad.1.Równanie xdo kwadr.-3x+4=0 czy ma pierwiastki jeżeli ma to jakie. Zad.2.Najmniejsza wartość funkcji kwadratowej f(x)=(x-4)do kwadr.+5 to: Zad.3.Liczby:5;x+4;1 w podanej kolejności tworzą ciąg arytmetyczny. Zatem liczba x jest równa: Zad.4.Gdy przesuniemy wykres funkcji f(x)=xkwadr o 5jednostek w lewo i 3jednostki w dół, to otrzymamy: np.f(x)=(x+5)kwadr-3 lub f(x)=(x-5)kwadr-3 lub inne rozwiązanie.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-31T23:58:00+01:00
Zadanie 1
x(kwadrat)-3x+4=0
delta=b(kwadrat)-4ac
a=1
b=-3
c=4
delta=(-3)(kwadrat)-4(1*4)
delta= 9-16
delta<0 => nie ma pierwiastków