Odpowiedzi

  • kh24
  • Rozwiązujący
2010-01-31T21:05:00+01:00
Kożystamy ze wzoru na ostrosłup - bo piramida jest ostrosłupem
V=S•h/3
V - objętość, S - pole podstawy a h - wysokość ostrosłupa

Bok podstawy to 0,233km więc musimy zamienic na metry 233m
V = ?
S = 233m • 233m = 54289m²
H = 146m

V= 54289m² • 146m / 3 = 7926194 / 3 = 2642064m³
1m³ = to 1000l , więc 1hl = 100l

( l - litr) (hl-hektolitr)

2642064m³ • 1000l = 2642064000l
2642064000l ÷ 100l = 26420640hl