1.wyjaśnij, co to znaczy , ze szybkość ciała w ruchu jednostajnym prostoliniowym wynosi 2m\s. Podaj, jaką drogą przebędzie to ciało w 2 sekundzie, a jaką w ciągu 2 s. narysuj wykres v(t) i s(t) w tym ruchu.
2. korzystając z tabeli 4.3 i wiedząc, że odległość słońca od ziemi wynosi około 150 000 000 km, oblicz ile czasu potrzeba, aby światło słoneczne dotarło na ziemie.

(książki do gim. świat fizyki)
proszę o pomoc .

2

Odpowiedzi

2010-01-31T21:42:29+01:00
1. oznacza, że w ciągu 1 sekundy przebywa drogę 2m.
- W ruchu jednostajnym prędkość jest stała więc w każdej sekundzie przebywa taka sama drogę , czyli w drugiej sekundzie przebędzie drogę 2m.
- z def v= s/t to s = v∙t
s = 2m/s ∙2s = 4 m ( sekundy się skracają)


2. z def v= s/t
s= v∙t
t = s/v
t = 150 000 000km : 300 000 km/s = 500 s
62 3 62
2010-01-31T21:51:37+01:00
1.Oznacza to że ciało porusza się po lini prostej ruchem ze stałą prędkością.
Ciało w drugiej sekundzie przebędzie ta samą drogę co w pierwszej.
s = v*t
s = 2m/s*2s
s = 4m
Wykresy w załączniku.
2.Dane
s=150000000km=1.5*10^8km=1.5*10^11m
V=2.99*10^8m/s
t=s/v
t=1.5*10^11m/2.99*10^8m/s
t=0.5*10^3s
t=500s

124 4 124