Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-31T21:13:17+01:00
1.Geneza epoki.

Nazwa epoki została zaczerpnięta z nurtu filozoficznego zapoczątkowanego przez Augusta Comte'a w połowie XIX wieku. Literatura tego czasu ma służyć propagowaniu nowych wartości, ma nieść ze sobą rozwój społeczny i temu społeczeństwu służyć.

2.Mistrzowie filozofii.

Auguste Comte
Herbert Spencer
John Stuart Mill
Charles Darwin

3.Najważniejsze hasła polskich pozytywistów:

"Praca organiczna"
"praca u podstaw"
"asymilacja żydów"
"emancypacja kobiet"

4.Sztandary pozytywistów:

Scjentyzm - postawa myślowa wyrażona w haśle: ”wiedza to potęga” czyli trzeba mieć wiedzę aby zrozumieć rzeczywistość i mieć wiedzę.
Ewolucjonizm- wszystkie formy bytu podlegają prawu ewolucji czyli nieustanie zmieniają sie i rozwijają
Utylitaryzm czyli przekonanie że wszystkie normy etyczne i zasady życia nie są nam dane od Boga.
Organicyzm - czyli współpraca. Filozofowie uważali że społeczeństwo funkcjonuje i rozwija sie jak żywy oranizm.
6 3 6