Ustal współczynniki stechiometryczne w równaniach reakcji chemicznych.
a)....N2+.......O2----->.......NO
B)....SO2+....O2------>SO3
C)......P4+......O2----->.......P4O10
D).....CuO+.....C------>....CU+........CO2
E).....K+.....H2S------>......K2S+......H2
F)....Al+......HCl------>....AlCl3+........H2
G)......Fe2O3+.......C----->.....Fe+........CO2

(TO ZADANIE TO 80 ZE STRONY 78 ĆWICZENIA DLA KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM "CHEMIA NOWEJ ERY" -NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA)
A NAJWAZNIEJSZE JEST TO! ,ŻE W MIEJSCA KROPEK TRZEBA WPISAĆ ODPOWIEDNIE LICZBY

3

Odpowiedzi

2010-01-31T21:15:44+01:00
A)....N2+.......O2----->....2...NO
B)...2.SO2+....O2---2--->SO3
C)......P4+...5...O2----->.......P4O10
D)..2...CuO+.....C------>..2..CU+........CO2
E)...2..K+.....H2S------>......K2S+......H2
F)...2.Al+...6...HCl------>..2..AlCl3+....3....H2
G)....2..Fe2O3+....3...C----->...4..Fe+....3....CO2
2 5 2
2010-01-31T21:35:39+01:00
A)N2+O2----->2 NO
B)SO2+2 O2------>2 SO3
C)P4+5 O2----->P4O10
D)2 CuO+C------>2 CU+ CO2
E) 2 K+H2S------>K2S+H2
F)2 Al+ 6 HCl------> 2 AlCl3+ 3 H2
G) 2 Fe2O3+ 3 C----->2Fe + 3 CO2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-31T21:39:07+01:00
A)....N2+.......O2----->.....2..NO
B)....SO2+..1/2..O2------>SO3
C)......P4+....5..O2----->.......P4O10
D)..2...CuO+.....C------>...2.CU+........CO2
E)...2..K+.....H2S------>......K2S+......H2
F)..2..Al+...6...HCl------>..2..AlCl3+...3.....H2
G)..2....Fe2O3+..3.....C----->..4...Fe+.....3...CO2
1 5 1