Odpowiedzi

2010-01-31T21:16:13+01:00
476 r. n.e. - obalenie ostatniego cesarza Romulusa Augustulusa przez Odoakera

486 - Chlodwig wcielił Galię do państwa Franków

446 Attyla morduje swojego brata Bledę w czasie polowania i zostaje jedynowładcą Hunów.

448 Attyla przyjmuje ambasadora Bizancjum; świadkiem grecki pisarz Priskos. Wśród plemion huńskich Priskos wymienia Kidarytów, Akatiroi (Akatziroi) i in.

451 Wizygoci dokonują podboju Hiszpanii, a następnie ulegają stopniowo romanizacji.

454 Śmierć Aecjusza, zabitego przez cesarza Walentyniana w zamian za chęć wydania syna za cesarską córkę.

455 Ostrogoci osiedlają się na Niz. Węgierskiej, skąd napadają na Bizancjum.

455 Złupienie Rzymu przez Wandalów pod wodzą Genzeryka.

468 Persowie zdobywają Balaam, stolicę Hunów Kidarytów.

468 Nieudana wyprawa cesarza Leona I przeciwko Wandalom w płn. Afryce.

476 4. IX.: Odoaker, wódz Herulów (Skirów?), odsuwa od władzy Romulusa Augustulusa, ostatniego cesarza rzymskiego. Koniec starożytności, początek średniowiecza.

487 Wybucha konflikt naddunajskich Rugiów z Odoakerem, zakończony ich pogromem.

488 – 526 Teodoryk Wielki, władca Ostrogotów, opanowuje Italię, morduje Odoakera i zakłada państwo ze stolicą w Rawennie.

496 Przyjęcie chrześcijaństwa z Rzymu przez Chlodwiga, króla Franków.

976 Księstwo Wielkiej Karantanii (Karyntii) utworzone przez cesarza Ottona II.

979 – 1025 Na tronie bizantyjskim Bazyli II Bułgarobójca.

ok. 1000 Odkrycie Ameryki przez Wikingów.chyba jest dobrze :-)
2 5 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-31T21:34:29+01:00
476 - koniec cesarstwa zachodnio -rzymskiego

486 - Chlodwig wcielił Galię do państwa Franków

446 Attyla morduje swojego brata Bledę w czasie polowania i zostaje jedynowładcą Hunów.

448 Attyla przyjmuje ambasadora Bizancjum; świadkiem grecki pisarz Priskos. Wśród plemion huńskich Priskos wymienia Kidarytów, Akatiroi (Akatziroi) i in.

451 Wizygoci dokonują podboju Hiszpanii, a następnie ulegają stopniowo romanizacji.

454 Śmierć Aecjusza, zabitego przez cesarza Walentyniana w zamian za chęć wydania syna za cesarską córkę.

455 Ostrogoci osiedlają się na Niz. Węgierskiej, skąd napadają na Bizancjum.

455 Złupienie Rzymu przez Wandalów pod wodzą Genzeryka.

468 Persowie zdobywają Balaam, stolicę Hunów Kidarytów.

468 Nieudana wyprawa cesarza Leona I przeciwko Wandalom w płn. Afryce.

476 4. IX.: Odoaker, wódz Herulów (Skirów?), odsuwa od władzy Romulusa Augustulusa, ostatniego cesarza rzymskiego. Koniec starożytności, początek średniowiecza.

487 Wybucha konflikt naddunajskich Rugiów z Odoakerem, zakończony ich pogromem.

488 – 526 Teodoryk Wielki, władca Ostrogotów, opanowuje Italię, morduje Odoakera i zakłada państwo ze stolicą w Rawennie.

496-Chrzest Franków

632-Śmierć Mahometa

751-obalenie dynastii Merowingów

966-chrzest Polski

976 Księstwo Wielkiej Karantanii (Karyntii) utworzone przez cesarza Ottona II.

979 – 1025 Na tronie bizantyjskim Bazyli II Bułgarobójca.

988-chrzest Rusi

996- koronacja Ottona III na cesarza

ok. 1000 Odkrycie Ameryki przez Wikingów.

Proszę tu masz do wyboru bo jest więcej niż 10 dat
Pozdr ;]
1 5 1