Wyznacz wszystkie wartość parametru m, dla których liczba a=[(9 do potęgi "m"):(3√3)]²×81√3 jest mniejsza od 3.
Mała podpowiedź ma wyjść m∈(-∞;-⅛):P
Zalerzy mi na dość jasnym rozpisaniu jak dojść do tego wyniku.
Z góry dziękuję za udzieloną pomoc:P

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-31T23:58:59+01:00
Niech 9do m będzie 9™ wówczas
[9™:(3√3)]²×81√3 <3
[(3²)™:(3√3)]²×3⁹/²-3<0
(3⁴™:3³)x3⁹/²-3<0
3⁴™⁻³⁺⁹/²-3<0
3⁴™⁺³/²-3<0
3√3*3⁴™-3<0
Podstawiam 3⁴™=a wówczas
3√3*a-3<0
3√3*a<3/ podzielić przez 3√3 =>a<3⁻¹/²
3⁴™<3⁻¹/²<=>4m<-½ /podzielić przez 4
m<-⅛ <=> m∈(-∞;-⅛)