Odpowiedzi

2009-10-05T19:30:32+02:00
Dane jest wyrażenie W= Ι 2x-10 Ι - Ι x+2 Ι. Zapisz wartość tego wyrażenia bez symbolu wartości bezwzględnej dla dowolnej liczby x∈(-2,5).

w przedziale x∈(-2,5). wartosc Ι 2x-10 Ι sprawdze czy jest dodatnia czy ujemna
dodatnia dla 2x-10>0
2x>10
x>5 dodatnia
ujemna dla x<5
zatem w przedziale x∈(-2,5) jest ujemna.


Ι x+2 Ι
x+2>0
x>-2 zatem w przedziale x∈(-2,5) jest dodatnia
gdy dodatnia zostaje ta sama gdy ujemna zmiana znakow
w=-2x+10-(x+2)=-2x-x+10-2=-3x+8
1 4 1