Muszę napisać sen ..
Tzn. Nie musi być długi.. 5-6 zdań..
Proszę z tłumaczeniem na j.polski, a także na angielski..
Pozdrawiam ;D

Nie liczy się kto szybciej tylko kto dobrze zrobi..
Postarajcie się tłumaczyć ze słownikiem z głowy xd Nie z internetu bo tam nie zawsze dobrze tłumaczą ;p

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-31T21:23:42+01:00
Last night I had a horrible dream. I was in train Warsaw-Krakow and I sat there alone. It was very dark. I heard a man's voice and saw his figure. He came to me and take my money, mobile and mp3-player.
In this moment I heard horrible voice again. He screamed and I understood why. The train was falling down into Great Canion!

Ostatniej nocy miałam koszmarny sen. Byłam w pociągu Warszawa-Kraków i siedziałam sama. Było bardzo ciemno. Usłyszałam męski głos i zobaczyłam jego (mężczyzny) postać. Podszedł do mnie, zabrał moje pieniądze, komórkę i mp3.
W tym momencie usłyszałam znowu jakiś przeraźliwy dźwięk. On krzyczał, i zrozumiałam, dlaczego. Pociąg spadał do Wielkiego Kanionu.
1 5 1
2010-01-31T21:28:54+01:00
Wczoraj śniło mi się, że byłam w świecie magii. Moja mama na śniadanie dawała nam czekoladę i pozwalała spać do południa. Nie musiałyśmy chodzić do szkoły. Czrowanie było dla nas zabawa. Moja siostra czarowała lepiej ode mnie. Umiała zapalić świcę dmuchając w nią. Ja umiałam latać i poruszać przedmioty wzrokiem. Cała rodzina była z nas dumna.

Yesterday I dreamed that I was in a world of magic. My mum gave us for breakfast chocolate and allow to sleep until noon. Do not we had to go to school. Magic was fun for us. My sister was enchanting better than me. She could fire candle blowing into it. I know how to fly and move objects with their eyes. The whole family was proud of us.
1 5 1
2010-01-31T21:45:13+01:00
In my dream it was a hot summer evening. I was in the supermarket. My friends were buying a ham when I seeing a very big bear. Bear was a thick fur , sharp teeth and sharp claws. Bear was to running toward me , and then ..... I woke up.

W moim śnie był ciepłe lato wieczór. Ja byłam w super markecie. Moi przyjaciele kupowali szynkę kiedy ja zobaczyłam bardzo wielkiego niedźwiedzia. Niedźwiedż miał dużo futra , ostre zęby i ostre pazury. Niedźwiedź uciekł ode mnie , i wtedy .... Ja się obudziłam . !
1 5 1