Po eksplozji 70cm3 mieszaniny wodoru z tlenem stwierdzono, ze w otrzymanej parze wodnej znajduje sie domieszka tlenu. mieszanine rozdzielono i otrzymano 10cm3 tlenu, zmierzonych w tych samych warunkach temperatury i cisnienia, co objetosc gazów przed reakcja. obliczyc, jaki procent objetosciowy zawierala mieszanina po reakcji.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-31T21:40:52+01:00
Pozostało 10cm³ tlenu czyli nie przereagowało tyle, wiec mamy 60cm³ jako to co przereagowało, wiec proporacja:
67,2dm³mieszaniny - 2mole H₂O
0,06dm³ mieszaniny - x
x=0,001mola H₂O

1mol - 18g
0,001mola-x
x=0,018g H₂O - co zajmuje objętość 18cm³
wiec:
Cpv=18/28×100% = 64,3% - woda
Cpv=10/28×100% = 35,7% - tlen
4 2 4