Czy zbliżając magnes z boku do kompasu możemy spowodować rozmagnesowanie igły?
A. Tak, silne pole magnesu może namagnesować igłę w przeciwną stronę.
B. Nie, pole magnetyczne wytwarzane przez igłę jest na to zbyt silne.
C.Nie, igła jest wykonana z materiału, którego nie da się rozmagnesować.
D.Nie, igła i tak obróci się w stronę magnesu, a w tym położeniu nie tylko się nie rozmagnesuje, ale nawet namagnesuje jeszcze mocniej.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-31T21:30:55+01:00