Napisz i uzgodnij równania reakcji
1.otrzymywania octanu butylu
2.otrzymywania mrówczanu etylu
3.otrzymywania propionianu propylu
4.hydrolizy octanu etylu
5.hydrolizy stearynianu butylu
6.hydrolizy mrówczanu metylu
7.spalania całkowitego octanu propylu
8.spalania całkowitego palmitynianu etylu
9.spalania całkowitego maślanu metylu
2

Odpowiedzi

2012-12-26T16:00:51+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1) CH3COOH + C4H9OH ----> CH3COOC4H9 + H2O
2) HCOOH + C2H5OH ---> HCOOC2H5 + H2O
3) C2H5COOH + C3H7OH ---> C2H5COOC3H7 + H2O
4) CH3COOC2H5 + H2O ---> CH3COOH + C2H5OH
5) C17H35COOC4H9 + H2O --> C17H35COOH + C4H9OH
6) HCOOCH3 + H2O ---> HCOOH + CH3OH
7) 2CH3COOC3H7 + 13 O2 ---> 10CO2 + 10H2O
8) C15H31COOC2H5 + 26 O2 ---> 18CO2 + 18H2O
9) 2C3H7COOCH3 + 13 O2 ---> 10CO2 + 10H2O

2012-12-26T16:05:40+01:00

1. CH₃COOH+C₄H₉OH<--H₂SO₄-->CH₃COOC₄H₉+H₂O

2. HCOOH+C₂H₅OH<--H₂SO₄-->HCOOC₂H₅+H₂O

3. C₂H₅COOH+C₃H₇OH<--H₂SO₄-->C₂H₅COOC₃H₇+H₂O

4. CH₃COOC₂H₅+H₂O-->CH₃COOH+C₂H₅OH

5. C₁₇H₃₅COOC₄H₉+H₂O-->C₁₇H₃₅COOH+C₄H₉OH

6. HCOOCH₃+H₂O-->HCOOH+CH₃OH

7. 2CH₃COOC₃H₇+13O₂-->10CO₂+10H₂O

8. C₁₅H₃₁COOC₂H₅+26O₂-->18CO₂+18H₂O

9. 2C₃H₇COOCH₃+13O₂-->10CO₂+10H₂O