Zadanie 1. Na kwadratowym obszarze o boku 2 km mieszka 200 osób .
Ile m2 średnio przypada na jedną osobę tam zamieszkałą?

Zadanie 2. Prostokątna działka ma powierzchnię 16 arów.
Jaką szerokość ma ta działka, jeśli jest długa na 80 m?

Zadanie 3. Boisko do piłki nożnej ma wymiary 100m na 50m,
a boisko do piłki ręcznej 40m na 20m .
Ile arów terenu szkolnego należy przeznaczyć na oba boiska?


Zadanie 4. Prostokątna podłoga w pokoju ma wymiary 5m i 4m .
Ile będzie kosztowała wykładzina na pokrycie całej podłogi,
jeśli 1m2 tej wykładziny kosztuje 24 zł?

Zadanie 5. Bok kwadratowego sadu jest równy 200m. Ile drzew można
w nim posadzić, jeśli na jedno drzewo trzeba przeznaczyć 20m2?

Zadanie 6. Pan Adam wyłożył kwadratowymi płytkami o boku 1,5dm podłogę korytarza o wymiarach 4m 50cm na 1,8m i podłogę łazienki o wymiarach
3,45m na 2 m. Ile płytek zużył pan Adam?

Zadanie 7. Ile arów zajmuje boisko piłkarskie o wymiarach 110m na 56m?

Zadanie 8. Ile jabłoni można posadzić na działce o wymiarach 250m na 120m, jeśli jedno dorosłe drzewo powinno zajmować powierzchnię 0.25 ara,
żeby wydajnie owocowało?

Zadanie 9. Rolnik na prostokątnej działce o wymiarach 0.6km na 250m zasiał pszenicę. Ile kwintali ziarna zbierze z tej działki, jeśli z jednego hektara zbiera przeciętnie 4,5 tony pszenicy?

Zadanie 10. Ile hektarów zajmuje prostokątny ogród, którego szerokość stanowi 40% jego długości i na ogrodzenie którego zużyto 560 metrów bieżących siatki

2

Odpowiedzi

2010-01-31T22:45:45+01:00
Zad. 1
4/200 = 0,02 m2
zad. 2
1a=100 m2
16a=1600m2
1600/80= 20 m
zad. 3
100m x 50m = 5000m2 = 50a
40m x 20m = 800m2 = 8a
50a+8a= 58a
zad. 4
5x4=20m2
24zł x 20 = 480zł
zad. 5
200 m x 200 m = 40 000m2
40000/20= 2000 drzew
zad. 6
1,5 dm = 0,15m
1 płytka= 0,0225m2
4,5m x 1,8m= 8,1 m2
3,45m x 2m = 6,9m2
8,1+6,9= 15m2
15m2/0.0225m2 = 667 płytek
zad. 7
61,6 a
zad. 8
250 x 120 = 30 000m2 = 300a
300a/0,25a= 1200 drzew
zad. 9
600m x 250m = 150 000 m2 = 15ha
15x4,5 tony= 67,5 t = 67500kg = 675 kwintali
zad. 10
40% x 560m= 224m
224/2= 112m
560-224=336m
336/2=168m
168m x 112m = 18 816m2
1,8816ha =w przybliżeniu 1,88ha
1 4 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-31T22:56:46+01:00
1.a=2km 2*2=4km=40.000m:200=200
2.1ar=100m 16*100=1600:80=20
3.100m*50m=5000+40m*20m=5800m=58arów
4.5*4=20m*24=480
5.200m*200m=40000m:20m=2000 drzew
6.450cm*180cm+345*200=81000+69000=150000:(15*15)=666,666...
7.110m*56m=6160m:100m=61,6ara
8.250m*120m=30000m=300arów:0,25=1200 drzew
9.0,6km=600m*250m=150000m=15ha*4,5=67,5 tony
10.560m=2a+2b 560:2=280 280*40%=112 280-112=168 112m*168m=18816m=1,88ara