1) W jednym naczyniu jest o 10 l wody więcej niż w drugim. Gdybyśmy do każdego z tych naczyń dolali po 2 l wody to w pierwszym naczyniu byloby 3 razy więcej wody niż w drugim Ile wody jest w każdym naczyniu.
2)Za 2 kg bananów i 3 kg mandarynek zapłacono 19,50 zł gdyby kupiono 3 kg bananów i 2 kg mandarynek zaplacony by 18 zł jaka byla cena 1 kg bananów a jaka mandarynek?.

Dwa w jednym pytaniu sorki ale pkt nie mam...:]

3

Odpowiedzi

2010-01-31T21:56:14+01:00
1.)
x-ilość wody w pierwszym naczyniu
y-ilość wody w drugim naczyniu

y=x+10
3(x+2)=y+2

y=x+10
3x+6=x+10+2

y=x+10
2x=6 /:2

y=3+10
x=3

y=13
x=3

Sprawdzenie
13-3=10
13+2:3+5
15:5 /:5
3:1

Odp. W jednym naczyniu jest 3, a w drugim 13 litrów wody.

2.) Za 2 kg bananów i 3 kg mandarynek zapłacono 19,50 zł gdyby kupiono 3 kg bananów i 2 kg mandarynek zaplacony by 18 zł jaka byla cena 1 kg bananów a jaka mandarynek?.

x-cena bananów
y-cena mandarynek

2x+3y=19,50
3x+2y=18

2x=19,50-3y /:2
2y=18-3x /:2

x=9,75- 3/2y
y=9- 3/2x

x=9,75- 3/2y
y=9- 3/2(9,75- 3/2y)

x=9,75- 3/2y
y=9- 14,63+ 9/4y

x=9,75- 3/2y
-5/4y=- 5,63 /: (-5/4)

x=9,75- 6,75
y=4,5

x=3
y=4,5

Sprawdzenie
2×3+3×4,5=19,50
3×3+2×4,5=18

6+13,5=19,5
9+9=18

19,5=19,5
18=18

Odpowiedź. Kg bananów kosztuje 3 zł, natomiast kg mandarynek kosztuje 4,5 zł.

Proszę naj

2 5 2
2010-01-31T22:02:24+01:00
1) x- 1. naczynie
y- 2. naczynie

y=x-10
x+2=3(y+2)

y-x=-10
x+2=3y+6

y-x=-10
-3y+x=6-2
po dodaniu:

-2y=-6/:(-2)
y=3

y=x-10
3=x-10
-x=-10-3
-x=-13/*(-1)
x=13
Odp: W pierwszym naczyniu jest 13l wody, a w drugim 3l

2)x- cena 1kg bananów
y- cena 1kg mandarynek

2x+3y=19,50/*(-3)
3x+2y=18/*2

-6x-9y=-58,50
6x+4y=36
po dodaniu:

-5y=-22,5/:(-5)
y=4,5

podstawiamy:
3x+2y=18
3x+9=18
3x=18-9
3x=9/:3
x=3

y=4,5
x=3
odp: 1kg bananów kosztuje 3 złote, a 1kg mandarynek 4,5zł.
2010-01-31T22:06:37+01:00
Zad. 1

W pierwszym naczyniu jest 3 l,a w drugim 13 l

3l +2l =5l 13l +2l=15l 15l : 5l =3

Zad. 2

kg bananów = 3 zł
kg mandarynek = 4,5 zł

ponieważ :

2b + 3m = 19,5 zł
2 x 3 zł + 3 x 4,5 = 19,5 zł

3b + 2m = 18 zł
3 x 3 + 2 x 4,5 = 18 zł