Napisać wypracowanie na jeden wybrany temat :

1. Jak oceniasz prestiż Europy w światowych stosunkach międzynarodowych.
2. Ustalenia konstytucji lizbońskiej w zakresie kształtowania prestiżu Europy.
3. Mocne i słabe strony państw UE na tle świata (Unii Europejskiej).

Wypracowanie powinno mieć jakieś 2-3 strony A4 pisane na kompie. Jeśli ktoś mógłby mi pomóc to byłabym bardzo wdzięczna, bo jakoś cięzko mi to idzie... :(

1

Odpowiedzi

2010-01-31T22:17:31+01:00
Pytanie 3

Słabe strony:
-nie jest dokończona restrukturyzacja przemysłu,zwłaszcza hutnictwa
-duży jest udział właśności państwowej
-W Polsce występuje wysokie i wciąż rosnące bezrobocie
-słabe stronu polskiego handlu zagranicznego
-problemy rolnictwa i obszarów wiejskich
-problemy sektora publicznego
Mocne strony:
-polska ma wielki rynek wewnętrzny
-korzystne położenie geograficzne Polski
-stabilny system demokratyczny
-Polska jest członkiem wielu organizacji
-dużo Polaków akceptuje przystąpienie do UE
-lepsza komunikacja na wielu szlakach Europy

Myśle że pomogłam:)