Odpowiedzi

2012-12-26T16:34:47+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1) Ca + Cl₂ --->CaCl₂
2) 2Ca + O₂ ---> 2CaO
3) CaO + H₂O ---> Ca(OH)₂
4) Ca(OH)₂ + 2HNO₃ ---> Ca(NO₃)₂ + 2H₂O
5) Ca + H₂SO₄ ---> CaSO₄ + H₂
6) 6CaO + P₄O₁₀  ---> 2Ca₃(PO₄)₂
7) Ca(OH)₂ + CO₂ ---> CaCO₃ + H₂O

A -- CaCl₂ -- chlorek wapnia
B -- CaSO₄ -- siarczan(VI) wapnia
C -- Ca₃(PO₄)₂ -- fosforan(V) wapnia
D -- CaCO₃ -- węglan wapnia

6 4 6
2012-12-26T16:39:02+01:00

A - chlorek wapnia/CaCl₂

B - siarczan (VI) wapnia/CaSO₄

C - ortofosforan (V) wapnia/Ca₃(PO₄)₂

D - węglan wapnia/CaCO₃

 

 

\\1.\ Ca+Cl_2-->CaCl_2\\ 2.\ 2Ca+O_2-->2CaO\\ 3.\ CaO+H_2O-->Ca(OH)_2\\ 4.\ Ca(OH)_2+2HNO_3-->Ca(NO_3)_2+2H_2O\\ 5.\ Ca+H_2SO_4-->CaSO_4+H_2\uparrow\\ 6.\ 6CaO+P_4O_1_0-->2Ca_3(PO_4)_2\\ 7.\ CaO+Ca(OH)_2-->CaCO_3+H_2O

5 5 5