Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-31T21:51:56+01:00
1. 1a-2b+0,5

2. 2m² + 3m

3. 6pr +15p² - 3p

4. 2x²y - 3xy² + 5xy
2010-01-31T21:52:03+01:00
0,5(2a-4b+1)=a-2b+0,5

m(2m+3)=2m²+3m

3p(2r+5p-1)=6pr+15p²-3p

xy(2x-3y+5)=2x²y-3xy²+5xy
2010-01-31T21:52:08+01:00
0,5(2a-4b+1)= a - 2b + 0,5

m(2m+3)= 2m^2 + 3m

3p(2r+5p-1)= 6pr + 15p^2 - 3p

xy(2x-3y+5)= 2*x^2*y - 3x*y^2 + 5xy (w tym przykładzie zapisałem dwa pierwsze składniki tak, aby było to bardziej czytelne[chodzi o zapis])