Odpowiedzi

2010-01-31T22:30:59+01:00
Zgodnie z legendą Rzym powstał w 753 roku p.n.e. nad rzeką Tyber.Cywilizacja starożytnego Rzymu narodziła się na Półwyspie Apenińskim, zwanym także Italią.Tereny wokół miasta zajmowali Latynowie posługujący się językiem łacińskim. Społeczeństwo rzymskie dzieliło się na posiadających prawa polityczne patrycjuszy oraz plebejuszy-ludzi wolnych, lecz pozbawionych uprawnień obywatelskich.W ciągu kilku wieków z małej osady Rzym stał się olbrzymim imperium na trzech kontynentach : w Europie, Afyce Północnej i Azji. W Rzymie najpierw panował ustrój monarchi , potem republiki a na końcu cesarski.Romulus, Remus to dwaj bliźniacy , synowie Rei Sylwii i boga wojny Marsa wykarmieni przez wilczycę. Romulus po zabiciu brata został pierwszym władcą miasta, które od jego imienia nazwano Rzym.
30 4 30
2010-01-31T22:32:37+01:00
Pod terminem starożytny Rzym rozumie się zazwyczaj państwo stworzone przez mieszkańców miasta Rzym, leżącego w Italii nad rzeką Tyber. Historia starożytnego Rzymu zaczyna się wraz z założeniem miasta w 753 roku p.n.e., a kończy obaleniem cesarza Romulusa Augustulusa w 476 roku n.e.
Dzieje miasta Rzym i imperium rzymskiego zostały opisane w następujących artykułach:

* Królestwo rzymskie – dzieje miasta Rzym i państwa rzymskiego do roku 509 p.n.e.
* Republika rzymska – losy państwa rzymskiego w latach 509-27 p.n.e.
* Cesarstwo rzymskie – historia imperium rzymskiego od 27 p.n.e. do 395 n.e. oraz
* Cesarstwo zachodniorzymskie od 395 roku do jego końca w 476.

Do ważniejszych dat związanych z Rzymem zalicza się także:

* 15 marca 44 p.n.e. – śmierć Juliusza Cezara,
* 212 – nadanie obywatelstwa rzymskiego wszystkim wolnym mieszkańcom Imperium przez cesarza Karakallę,
* 313 – zezwolenie przez Konstantyna I Wielkiego na swobodne wyznawanie chrześcijaństwa (edykt mediolański).

Najstarsze ślady osadnictwa pochodzą znad rzeki Tyber. Państwo rzymskie zasiedlali najpierw Etruskowie, którzy wykształcili wysoko rozwiniętą kulturę, byli rolnikami i kupcami, a w pewnym okresie mogli się równać nawet z Fenicjanami. Produkowali narzędzia ozdobne i praktyczne. Dzięki nim rozpowszechniła się w Italii kultura grecka. Panowanie Etrusków w tym rejonie doprowadziło także częściowo do powstania Rzymu. Wzniesiono w tym czasie Forum Romanum, które stanowiło centrum gospodarcze Rzymu. Od tego centrum powstawały ulice, domy i budynki (także świątynie). W okolicach Rzymu była bardzo urodzajna ziemia, która przyczyniła się do rozwoju Rzymu i jego okolic
11 4 11
2010-01-31T22:42:04+01:00
1.Położenie i warunki życia starożytnego Rzymu
Rrzym leży na południu Europy, na pół wyspie Apenińskim. Leży on nad morzem Adraityckim i Tyreńskim w basienie Morza Śródziemniego oraz nad rzeką Tybet. Panuje tam klimat ciepły, śródziemnomorski. Największa nizina znajduje się w dolinie Padu, w której produkuje się najwięcej produktów żywnościowych. Uprawia się tam oliwki, cytrusy, winorośle i winogrona. Latynowie, sabinowie i umbrowie to ludy zamieszkujące dawną Italię.
Krainę tą nazywamy Lacjum, którą na początku rządzili królowie. Rmulus zabija Remusa i zakłada miasto Roma. Ostatnim królem Rzymu był Torkwiniusz Pyszny władał on do 509r p.n.e.

2.Niwolnicy
Niewolnicy Rzymscy to grupa w Rzymie, która nie posiadała żadnych praw. Pochodzili oni od matki niewonicy, byli przywożeni z wojen oraz sprzedawani za długi. Namiestnik sprawował władzę nad prowincjami.
3.Prace niewolników:
- gladiatorzy;
- zajmowali się uprawą roli;
- byli służbą domową;
- byli nauczycielami;
- pracowali w kopalniach i kamieniołomach.
4.Gladiatorzy:
- walczyli w koloseum;
- najczęściej walczyli do utraty życia;
- spartakus - przywódca niewolników, stanął na czele powstania, które zakończyło się dla nich klęską.
5.Wojny domowe w Rzymie:
- Juliusz Cezar - ogłosił się dyktatorem
- walki pomięczy Oktawianem i Markiem Antoniuszem, w których w 31r. p.n.e. zwyciężył Oktawian
6.Wojny Punickie - toczyły się między Rzymem i Kartaginą, która leżała na północy Afryki.
- główną przyczyną wojny była walka o Sycylię, na której można było prowadzić handel oraz kontrole nad Morzem Śródziemnym.
- Kartagina została zdobyta zdobyta przez Rzymian, spalona, a ziemię posypano solą.
14 4 14