Na podstawie mapy europy wymień państwa
a)państwa powstałe w wyniku rozpadu ZSSR
b)państwa powstałe w wyniku rozpadu Jugosławii
c)państwa powstałe w wyniku rozpadu Czechosłowasji
d)państwa powstałe w wyniku zjednoczenia

każdemu z wymienionych państw napisz rok powstania.

pilne na jutro

2

Odpowiedzi

2010-01-31T22:38:58+01:00
Po rozpadzie ZSRR:
Litwa, Łotwa, Estonia, Ukraina, Białoruś (wszystkie 1991)
Po Jugosławii:
Chorwacja, Bośnia i Hercegowina , Serbia i Czarnogóra, Słowenia, Macedonia (wszystkie 1991)
Po Czechosłowacji:
Czechy Słowacja (obydwa 1993)
Zjednoczenie Niemiec (1990)
31 4 31
2010-01-31T22:45:48+01:00
A)państwa powstałe w wyniku rozpadu ZSSR :
1991 rok wszystkie państwa
1. Państwa zakaukaskie
Armenia i Azerbejdżan , Gruzja
2. Państwa bałtyckie
Litwa, Łotwa, Estonia
3. Pozostałe europejskie państwa postradzieckie
Ukraina, Białoruś i Mołdawia
4. Państwa azjatyckie
Kazachstan, Uzbekistan, Tadżykistan, Turkmenia, Kirgizja

b)państwa powstałe w wyniku rozpadu Jugosławii
1991 rok wszystkie państwa
Bośnia i Hercegowina , Chorwacja , Czarnogóra , Macedonia , Słowenia i Serbia

c)państwa powstałe w wyniku rozpadu Czechosłowasji
w 1993 roku
Czechy i Słowacja

d)państwa powstałe w wyniku zjednoczenia
w 1990 roku
Niemcy Wschodnie (NRD) z Niemcami Zachodnimi (RFN)
12 3 12