Dwie działki mają równe pola powierzchni.Szerokość pierwszej działki jest równa 6m, a drugiej 8m. Długość pierwszej działki jest o 3mwiększa od długośći drugiej działki. Ile metrów bieżących siatki potrzeba na ogrodzenie każdej z tych działek?
Rozwiązanie przedstaw w postaci układu równań wyznaczając x,y.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-31T22:41:51+01:00
Ab=cd
b=6
d=8

układ:
a*6 =c*8
a=3+c

(3+c)*6=c*8
18+6*c =8*c
18=8c-6c
18=2c podzielić stronami przez 2
c=9

a=3+c=3+9= 12

pierwsza działka a=12 b=6
Ob = 2* 12 + 2 * 6 = 24 + 12 = 36m siatki

druga działka c=9 d=8
Ob= 2* 9 + 2 *8 = 18+16 = 34m siatki

6 3 6
2010-01-31T22:43:57+01:00
6m*x=8m*y
x=3m+y
6m*(3m+y)=8m*y
18m²+6m*y=8m*y
18m²=2m*y
y=9m
x=12m
Obw1=2*(x+6m)=2*(12m+6m)=36m
Owb2=2*(y+8m)=2*(9m+8m)34m
1 5 1