1)wiedząc że:
A={ X: XEN ∧ X<7}
B={X: XEC ∧-7 ≤ X<5}
wypisz elementy zbiorów
A,B A ∨B A∧B, A/B, B/A
2)ze zbioru A takiego ze:
A{-4,-8⅓,O,-√ 7,0,(45),-√ 81,2h/h}
wypisz elementy zbiorów :N,C,W,R/W
3)
oblicz:
a)0,(5)+2(18)
b)10!/8!3!
c)(19/16)

1

Odpowiedzi

2010-01-31T23:25:16+01:00
1) A={0,1,2,3,4,5,6}
B={-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4}
AvB={-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6}
A∧B={0,1,2,3,4}
A/B={5,6}
B/A={-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1}
2)N: {0, 2h/h}
C: {-4, 0, -√81, 2h/h}
W: { -4, -8⅓, O, 0,(45), -√ 81,2h/h}
R/W: {-√ 7}
3)
a)0,(5)+2(18):
1) jeżeli to jest:0,(5)+2*(18)=36,(5)
2) jeżeli 0,(5)+2,(18)=5/9+2+10/55=275/495+90/495+2= 55/99+18/99+2=2+73/99
b)10!/8!3!=8!*9*10/8!3!=9*10/6=15
c)(19/16) =1+3/16