Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-31T23:14:17+01:00
1 CnH₂n₊₂ + 5 O₂ -----> 3 CO₂ + 4 H₂O
C₃H₈ propan
Stosunek objętościowy= stosunek molowy
po ustaleniu współczynników stechiometrycznych licze ilosc wegli i podstawiam do wzoru ...
1 5 1