Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Roma
  • Community Manager
2010-02-01T01:38:13+01:00
Podboje terytorialne Rzymu:

a) Etapy ekspansji terytorialnej
A. podbój Italii - do końca III w p.n.e. (trwał około 250 lat)
B. podboje pozaitalskie - od 264 r. p.n.e.

b) Daty rozpoczęcia i zakończenia
A. podbój Półwyspu Apenińskiego przez Rzym do 264 r. p.n.e.
- trzy wojny Rzymu z Samnitami, zakończone w 290 r. p.n.e.
- wojna z Tarentem, który uzyskał pomoc króla Epiru Pyrrusa, zakończona 277 r. p.n.e.
B. podboje pozaitalskie - od 264 r. p.n.e.
- wojny z Kartaginą (wojny punickie)
I wojna punicka - 264 - 241 r. p.n.e.
II wojna punicka - 218 - 201 r. p.n.e.
III wojna punicka - 149 - 146 r. p.n.e.
- wojny z Macedonią - 200 - 196 r. p.n.e., 171 - 167 r. p.n.e.
- podbój Galii przez Cezara w 52 r. p.n.e.
- podboje cesarskie - 30 r. p.n.e. i I/II w.

c) Przyczyny
A. podbój Italii
- obrona przed innymi plemionami italskimi
- zdobycie większej ilości ziemi uprawnej i powiększenia państwa rzymskiego
- bogate łupy wojenne
B. podboje pozaitalskie
- podboje źródłem łupów: ziemi, niewolników, kosztownościami
- zwiększenie dochodów państwa dzięki daninom płaconym przez pokonanych
- dążenie polityków i wodzów do wojny - prawo tryumfu
- budowa silnej armii opartej o legion (1 legion to około 4500 żołnierzy)
- przyczyną wojny z Macedonią było udzielenie pomocy Hannibalowi w czasie II wojny punickiej oraz próba uniezależnienia się Macedonii spod wpływów Rzymu

d) Przebieg
A. podbój Italii
- wojny Rzymu z Samnitami - zdobyciem Kampanii i Apulii
- wojna z Tarentem - klęska Pyrrusa pod Benewentem
B. podboje pozaitalskie
- wojny z Kartaginą (wojny punickie)
I wojna punicka - Rzym wygrał wojnę na morzu, Kartagina straciła swoje posiadłości na Sycylii, Korsyce i Sardynii, podzielono Hiszpanię na dwie strefy wpływów
II wojna punicka - przeprawa Hannibala przez Alpy, bitwa pod Kannami w 216 r. p.n.e. i zwycięstwo Hannibala, zawarcie przymierza z miastami italskimi przeciwko Rzymowi, bitwa pod Zamą w 202 r. p.n.e. - klęska Hannibala pokonanego przez Publiusza Korneliusza Scypio, pokój - Rzym uzyskał kartagińskie posiadłości w Hiszpanii
III wojna punicka - została sprowokowana przez Rzym, zburzono Kartaginę
- wojny z Macedonią - do końca II w. p.n.e. zajęto Macedonię oraz Grecję i Azję Mniejszą
- podbój Galii Zaalpejskiej, Cezar pokonał Wercyngetoryksa dowódcę powstania Galów
- podboje cesarskie - w 30 r. p.n.e. zajęto Egipt, w I w. n.e. zajęto Brytanię, I/II w. zajęto Dację, Armenię i Mezopotamię

e) Skutki
A. podbój Italii
- powiązanie podbitych terenów sojuszem - sprzymierzeńcy musieli dostarczać pomoc zbrojną i daniny, za co Rzym nie wtrącał się w sprawy wewnętrzne, pilnując, aby władzę sprawowali wierni mu politycy
- podział ludności Italii na kilka grup: Latynowie uzyskali niepełne obywatelskie rzymskie, Italikowe stali się sprzymierzeńcami Rzymu, nie uzyskali obywatelstwa, byli zobowiązani do dostarczania oddziałów wojskowych
- powstanie imperium rzymskiego - podporządkowanie przez Rzym terenów wokół Morza Śródziemnego
- organizacja imperium rzymskiego: podział na prowincje zarządzane przez prokonsulów lub propretorów - prowincje płaciły wysokie podatki
B. podboje pozaitalskie
- napływ bogactw, taniego zboża i niewolników do Italii
- rozwój handlu
- budowa dróg - "wszystkie drogi prowadzą do Rzymu"
- napływ podatków umożliwił Rzymianom rozwój i rozbudowę stolicy imperium
9 4 9