1)
a) Oblicz onbód i pole kwadratu, jezeli jest on mniejszy od przkątnej o 3cm
b) Oblicz obwod i pole kwadratu wiedząc że jego przekątna jest o 2cm dłuzsza od boku

2) Oblicz obówd i pole kwadratu wieedząc ze jego przekotna jest rowna (pierwiastek 6)

4) Oblicz promien ogręgu
a)wpisanego
b) opisanego na trojkacie rownoboaczym o boku 6cm

6)Oblicz obwod trojkąta rownobocznego wpisanego w ogrąk o promieniu 10cm

1

Odpowiedzi

2010-01-31T23:57:03+01:00
Zad.2
przekątna √6
a √2= √6 |potęgujemy
2a=6 |:2
a=3

P=3*3=9
Obw.=3+3+3+3=12

Zad.4

a)1/3((6 √3)/2)=1/3(3 √3)= √3
b)2/3((6 √3)2)=2/3(3 √3)=2 √3

Zad.6

10=2/3h
h=15
h=(a √3)/2
15=(a √3)/2
30=a √3
a=30/ √3
a=(30 √3)/3
a=10 √3

Obw.= 3*10 √3=30 √3