1. Określ rodzaje wiązań chemicznych w następujących cząsteczkach
a) H2 (2 na dole)
b)HCl
c)KBr
d)CO
e)H2O (2 na dole)
f)O2 (2 na dole :D )

2. Oblicz:
a) masę 4,5 mola tlenku sodu
b) masę 34 dm3 dwutlenku siarki ( warunki normalne)
c) masę 7×10 23 ( 23 to potęga :) ) cząsteczek azotanu (V) wapnia
d) jaką liczbę moli stanowi 20 dm3 tlenku węgla (II)
e) Jaka liczbę moli stanowi 15 g wodorotlenku potasu
f) jaką liczbę moli stanowi 15×10 23 ( 23- potęga) atomów magnezu
g) objętość 3,5 mola tlenku azotu (I) w warunkach normalnych
h)Objętość 15 g tlenku węgla (IV)

3. Określ liczbę protonów, elektronów, neutronów i nukleonów w następujących atomach:
a) Sr ( 88 na górze, 38 na dole)
b) Ag ( 108 na górze, 47 na dole)
c) Sb (122 na górze, 21 na dole)
d)Cl (35 na górze, 17 na dole)
e) As ( 75 na górze, 33 na dole)
f) Kr ( 84 na górze, 36 na dole)

Z góry serdecznie dziękuję ;* :)

2

Odpowiedzi

2012-12-26T17:24:51+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1)
a) kowalencyjne
b) kowalencyjne spolaryzowane
c) jonowe
d) kowalencyjne spolaryzowane, koordynacyjne
e) kowalencyjne spolaryzowane
f) kowalencyjne

2)
a) M Na₂O=62g/mol
1mol  Na₂O --- 62g
4,5moli  Na₂O --- xg
x = 279g

b) mSO₂=64u
64g SO₂ --- 22,4 dm³
xg SO₂ --- 34 dm³
x = 97,14g

c) mCa(NO₃)₂=164u
164g Ca(NO₃)₂ --- 6,02*10²³ cząst.
xg Ca(NO₃)₂ --- 7*10²³ cząst
x = 190,7 g

d) CO
1mol CO ---- 22,4 dm³
xmoli CO --- 20 dm³
x = 0,89 mola

e) M KOH=56g/mol
1mol KOH --- 56g
xmoli KOH --- 15g
x = 0,27mola

f) Mg
1mol Mg --- 6,02*10²³ at.
xmoli Mg --- 15*10²³ at.
x = 2,49mola

g) N₂O
1mol N₂O --- 22,4dm³
3,5mola N₂O --- xdm³
x = 78,4 dm³

h) mCO₂=44u
44g CO₂ --- 22,4 dm³
15g CO₂ --- xdm³
x = 7,64 dm³

3) Błędna liczba Z w przykł. c)
a) protony=38, elektrony=38, neutrony=50, nukleony=88
b) protony=47, elektrony=47, neutrony=61, nukleony=108
c) protony=51, elektrony=51, neutrony=71, nukleony=122
d) protony=17, elektrony=17, neutrony=18, nukleony=35
e) protony=33, elektrony=33, neutrony=42, nukleony=75
f) protony=36, elektrony=36, neutrony=48, nukleony=84

2012-12-26T18:21:05+01:00

zad.1

a) kowalencyjne (atomowe)

b) kowalencyjne spolaryzowane

c) jonowe

d) kowalencyjne spolaryzowane

e) kowalencyjne spolaryzowane 

f) kowalencyjne (atomowe)

 

 

zad.2

a)

M(Na₂O)=2*23g/mol+16g/mol=62g/mol

 

1mol ------------- 62g

4,5mol ----------   xg

 

xg=4,5mol*62g/1mol

xg=279g

 

 

b)

M(SO₂)=32g/mol+2*16g/mol=64g/mol

 

22,4dm³ -------------- 64g

34 dm³ ---------------- xg

 

xg=34dm³*64g/22,4dm³

xg=97,1g

 

 

c)

M(Ca(NO₃)₂)=40g/mol+2*14g/mol+6*16g/mol=164g/mol

 

6,02*10²³ --------------- 164g

7*10²³ -------------------- xg

 

xg=7*19²³*164g/6,02*10²³

xg=190,7g

 

 

d)

1mol -------------- 22,4dm³

xmol -------------- 20dm³

 

x=1mol*20dm³/22,4dm³

x=0,89mol

 

 

e)

M(KOH)=39g/mol+16g/mol+1g/mol=56g/mol

 

1mol -------------------- 56g

xmol -------------------- 15g

 

x=1mol*15g/56g

x=0,27mol

 

 

f)

1mol ---------------- 6,02*10²³

xmol ---------------- 15*10²³

 

x=1mol*15*10²³/6,02*10²³

x=2,49mol

 

 

g)

1mol --------------- 22,4dm³

3,5mol --------------- xdm³

 

x=3,5mol*22,4dm³/1mol

x=78,4dm³

 

 

h)

M(CO₂)=12g/mol+2*16g/mol=44g/mol

 

44g --------------- 22,4dm³

15g ---------------- xdm³

 

x=15g*22,4dm³/44g

x=7,64dm³

 

 

zad.3

a) ₃₈⁸⁸Sr

p⁺ = 38

e⁻ = 38

n° = 88-38=50

nukleony = 38+50=88

 

b) ₄₇¹⁰⁸Ag

p⁺ = 47

e⁻ = 47

n° = 108-47=61

nukleony = 47+61=108

 

 

c) ₅₁¹²²Sb

p⁺ = 51

e⁻ = 51

n° = 122-51=71

nukleony = 51+71=122

 

 

d) ₁₇³⁵Cl

p⁺ = 17

e⁻ = 17

n° = 35-17=18

nukleony = 17+18=35

 

 

e) ₃₃⁷⁵As

p⁺ = 33

e⁻ = 33

n° = 75-33=42

nukleony = 33+42=75

 

 

f) ₃₆⁸⁴Kr

p⁺ = 36

e⁻ = 36

n° = 84-36=48

nukleony = 36+48=84