Ile razy netężenie pola grawitacyjnego słońca przy powierzchni ziemi jest mniejsze od natężenia pola grawitacyjnego ziemi.
Masa słońca jest 333500 razy większa od masy ziemi a odległość ziemi od słońca jest równe 1,5 * 10¹¹m

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-01T00:39:57+01:00
Γ=GM/r²
(GMz/rz²)/(GMs/r²)=(Mz/(6370000m)²)/(333500Mz/(1,5*10¹¹m)²)=
=(1,5*10¹¹)²/333500*6370000²=1662,7

Odp: Natężenie pola grawitacyjnego słońca przy powierzchni ziemi jest 1662,7 razy mniejsze od natężenia pola grawitacyjnego ziemi.