Znajdź na obrazku 11 nazw liter alfabetu greckiego. Nazwy wpisane są w czterech kierunkach – poziomo, w rzędach i pionowo, w kolumnach. Litery każdej nazwy uporządkowane są kolejno w danym kierunku, ale nie muszą ze sobą sąsiadować. Zaznacz je. Litery należącej do jednej nazwy nie można użyć w innej. W jednym rzędzie lub kolumnie może się znaleźć tylko jedna nazwa. Liczby na brzegach oznaczają ilość zaznaczonych liter. Po zaznaczeniu liter odkryjesz kolejny znak alfabetu greckiego. Podpowiadamy, że litery DELTA i THETA są umieszczone pionowo.

PODKREŚLAM !
z boku na czerwonych polach jest ukazana ilość pól jaka ma być zaznaczona w danym wierszu lub kolumnie !!
___________________________________________

1

Odpowiedzi