Potrzebuje 3 rozmówki :P Tylko to co od pauz - krótko

1. Jesteś na wycieczce w Londynie. Zgłodniałeś i proponujesz, aby coś zjeść.
-zaproponuj chińską restaurację i uzasadnij dlaczego chciałbys tam iść
-odrzuć propozycję kolegi, aby iść do fast food i uzasadnij
-zaproponuj rozwiazanie kompromisowe

2.Kolega z USA przyjeżdża do Ciebie w odwiedziny. Proponuje kupno ksiażki kucharskiej dla Twojej mamy jako upominek:
-nie zgódż się z propozycją kolegi i uzasadnij
-zaproponuj kupno innego upominku
-zaproponuj rozwiązanie kompromisowe

3.Zamówiłeś posiłek w restauracji. Oczekujesz na niego już długi czas. Rozmawiasz z kelnerem:
-wyjaśnij zaistaniałą sytuację i wyraź swoje niezadowolenie
-nie zgódź się z propozycją podania innego dania
-zaproponuj kompromis

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-01T08:40:57+01:00
1.
Oh zobacz! Chińska restauracja. Może wpadniemy tam żeby coś przekąsić?
Nie ja nienawidzę chińczyków.
Chodźmy do fast foodów tam jest lepsze jedzenie.
To może chodzmy tu na pizze?
OK

Oh look! Chinese restaurant. Maybe you find yourself there, get something to snack?
I do not hate the Chinese.
Let's go to fast food there is better food.
It may let us go there for pizza?
OK

2.
Nie to nie jest dobry pomysł. Ona ma już sporo takich książek.
A może powinniśmy jej kupić to. Jest małe fajne i bardzo by jej pasowało do nowej sukienki?
Zobacz jaka ładna chińska porcelana. Ale strasznie droga. Kupmy jej te kolczyki są piękne.
O wspaniały wybór.

No this is not a good idea. She already has many such books.
Or should it buy it. Is small and very nice for it to fit into a new dress?
See how beautiful Chinese porcelain. But terribly expensive. Kupmy of these earrings are beautiful.
The wonderful selection.

3.

Przepraszam czekam już na mój posiłek 20 min. Gdzie on jest?
Jestem już spóźniony na autobus.
Przykro nam ale zabrakło nam dodatków i musiał kolega po nie pójść. Może zjadłby pan co innego?
Nie zamówiłem kaczkę. Proszę poprosić tu szefa.
Tak służę pomocą. Prosze pana jestem spóźniony na busa a obiadu jak nie ma tak nie ma.
Proponuję zjeść coś innego a my pokryjemy koszty pańskiej dalszej podróży.

Excuse me waiting on my meal 20 min. Where is he?
I'm already late for the bus.
Sorry, but we ran out of extras and a colleague had to get it to go. Zjadłby can know what else?
Not ordered a duck. Please ask the boss here.
So I serve with. Please lord I'm late for the bus and lunch is not so no.
I propose to eat something else and we will cover the cost of your onward travel.

czekam na naj :):)