Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-01T08:48:26+01:00
MH = 1 u, MO = 16 u
H₂O
MH=2×1u=2u
MH₂O=2u+16u=18u

Obliczamy stężenie procentowe, by dowiedzieć się ile % wodoru znajduje się w cząsteczce wody.
ms-masa substancji (H)
mr-masa roztworu (H₂O)
Cp=ms/mr × 100%
Cp=2/18 × 100%
Cp=11,1%

Wiemy już ile % tego związku stanowi wodór. Teraz musimy się dowiedzieć ile to gram.
100%-72g
11,1%-xg

x= 72×11,1 / 100
x=7,99≈8

Zaokrągliłem wynik do 8 dla prostszych obliczeń.
Teraz pozostaje tylko się dowiedzieć ile tlenu jest w związku. Musimy więc od masy całego związku odjąć masę wodoru.

72g-8g=64g

Odpowiedź. W 72 gramach wody znajduje się 8g wodoru i 64g tlenu.

PROSZĘ O NAJ :)
28 4 28