Odpowiedzi

2010-02-01T11:16:17+01:00
Uczęszczać na lekcje religii
modlić się i w skupieniu rozmawiać z Bogiem
chodzić do kościoła
czytać Pismo Święte, analizować jego fragmenty
myśleć o roli Boga w dzisiejszym świecie
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-01T11:16:24+01:00
Najlepiej go znaleźć poprzez modlitwę która jest rozmową z Bogiem... Albo w Kościele- na mszy.
Boga szukają zwłaszcza młodzi ludzie, którzy znajdują się przed koniecznością wyboru własnej drogi życiowej. Lekarz, inżynier, adwokat, który cieszy się tym, że wybrał właściwą dla siebie drogę życiową ma prawo sądzić, że pośrednio znalazł także Boga. Trzeba by jednak pamiętać, żeby zarówno w poszukiwaniu swojej życiowej drogi jak i w podejmowaniu ostatecznej decyzji nie tracić z pola widzenia Boga i Jego przykazań.
Szukaniem Boga powinien być cały proces wychowywania i formowania człowieka od lat najwcześniejszego dziecięctwa aż do wieku w pełni dojrzałego. Szczególnie ważną do odegrania rolę maja w tym względzie, jak wiadomo, rodzice i szkoła. Rodzicielskie wdrażanie do modlitwy i praktyk religijnych a potem szkolne nauczanie religii to ciągłe szukanie Boga
1 4 1