Zad 1
Każdy Polak rocznie wyrzuca średnio 300kg śmieci, zaś Amerykanin 800kg. O ile procent więcej śmieci wyrzuca Amerykanin niż Polak?

zad 2
Żbiki i rysie to ssaki chronione w Polsce. Pięć żbików waży tyle co dwa rysie a cztery żbiki są o 12 kilogramów lżejsze od dwóch rysi. Ile waży ryś

3

Odpowiedzi

2010-02-01T11:38:23+01:00
1.
(800kg-300kg)/300kg*100%=166,7%

2.
5ż=2r
4ż+12kg=2r
ż=12kg
r=30kg
Ryś waży 30kg
1 5 1
2010-02-01T11:39:24+01:00
1.
800/300 *100% ≈ 266,67%
Amerykanin wyrzuca więcej śmieci niż Polak ponad o 266%

5 1 5
2010-02-01T11:45:07+01:00
1) [(800-300)/300]×100%=167%

2) x-waga żbika
y-waga rysia

5x=2y
4x=2y-12

x=2y/5
8y/5=2y-12
8y=10y-60
-2y=-60
y=30
odp. ryś waży 30kg