1.Wyrażenie -2ab+3,to:
a)iloczyn
b)suma
c)różnica
d)iloraz
2.Podwojona suma liczba,b oraz c,to:
a)2a+b+c
b)2(a+b)+c
c)2a+2b+c
d)2(a+b+c)
3.Liczba 18 zwiększona o c,to:
a)18c
b)18:c
c)18+c
d)c-18
4.Wartość liczbowa wyrażenia 2x+5 dla x=-0,25 jest równa:
a)41/2
b)-5,5
c)-4,5
d)4
5.Wyrażenie 5x-3y+2x+4y zapisane w prostrzej postaci,to:
a)7x-y
b)3x+y
c)3x-7y
d)7x+y
6.Suma wyrażeń x-2y i -2y+2x wynosi:
a)3x
b)x-3y
c)x
d)3x-3y
7.Jeśli od wyrażenia 2x-y odejmiesz wyrażenie x+2y,to otrzymasz:
a)3x+y
b)x-3y
c)x+y
d)3x-3y
8.W liczbiedwucyfrowejcyfrą jedności jest y,a cyfra dziesiątek jest dwa razy większa.Ta liczba,zapisana w postaci wyrażenia algebraicznego ma postać:
a)3y
b)6y
c)21y
d)12y
9.Po usunięciu nawiasu i redukcji wyrazów podobnych wyrażenie -3(2x+y)+4x ma postać:
a)-10x+y
b)-2x-3y
c)-10x-3y
d)-2x+y
10.Jeden z boków prostokąta ma długość x,drugi jest o 2 dłuższy.Pole prostokąta jest równe:
a)2x
b)x(x-2)
c)x do potęgi 2+2x
d)4x-4
11.Wyłączając wspólny czynnik przed nawias w wyrażeniu 2ax do potęgi 2+4bx+6x do potęgi 3,otrzymasz:
a)2x(ax do potęgi 2+4b+3x)
b)2ax(x+2b+3x do potęgi 3)
c)2(ax do potęgi 2+2b+3x do potęgi 2)
d)2x(ax+2b+3x do potęgi 2)
12.Cena książki x zł wzrosła o 4%.Ile złotych kosztuje książka po podwyżce?
a)1,04x
b)x+4%
c)1,4x
d)0,4x
13.Wyrażenie a x b-c/x+y,to:
a)różnica
b)iloczyn
c)suma
d)iloraz
14.Połowa kwadratu liczby a,to:
a)(a/2) do potęgi 2
b)0,5a do potęgi 2
c)2a do potęgi 2
d)1/2a
15.Wartość liczbowa wyrażenia -1/2x do potęgi 2-b do potęgi 2 dla x=-2,b=-|-1| jest równa:
a)1
b)-1
c)3
d)-3
16.Średnia arytmetyczna liczb 2a i b jest równa:
a)-7x+7y
b)-7x+y
c)-3x+y
d)-3x+7y
17.Kasia,robiąc zakupy,wydała x zł,Basia o 20zł więcej niż Kasia,zaś Ola o 5zł mniej niż Basia.Ile pieniędzy wydały razem?
a)2n+4n
b)n+(n+2)
c)3x+35
d)x+20-5
18.Liczba naturalna n jest większa od 1.Suma dwóch kolejnych liczb parzystych,zapisana w postaci wyrażenia algebraicznego,jest równa:
a)2n+4n
b)n+(n+2)
c)2n+(2n+2)
d)2n+2 x (n+2)
19.Wyrażenie 3(x-2y)-(x-y),po usunięciu nawiasów i redukcji wyrazów podobnych,ma postać:
a)2x-3y
b)2x-7y
c)2x-5y
d)2x-y
20.Cenę roweru,równą 1500zł,obniżono o p%.Ile kosztuje rower po obniżce?
a)1500-p%
b)15(100-p)
c)15p
d)1500 x p%

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-01T12:41:41+01:00
1 B
2 D
3 C
4 B
5 A
6 A
7 C
8 A
9 B

WIĘCEJ MI SIĘ NIE CHCE. soRry xD
7 3 7