Zad 1 Rozwiąż
a) (x-1)² = 2(x-1)(x+3)
b) 3x² ≤ x-2
zad 2 dana jest funkcja f(x)=3x²-12x+9
a) Przekształć tę funkcje do postaci kanonicznej
b) przekształc tę funkcję do postaci iloczynowej
zad 3 Rozwiąż trójkąt prostokątny (znajdź długości wszystkich boków), jeśli długość:
a) przeciwprostokątnej jest równa 12√2cm, a jedne z kątów ostrych ma 30 stopni
b) przyprostokątnej leżącej naprzeciw kąta 60 stopni jest równa 8 cm
c) przeciwprostokątna ma 10 cm, a przyprostokątna 5 cm

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-03T22:27:08+01:00