Odpowiedzi

2010-02-01T13:44:43+01:00
Ja(podmiot domyślny)--kupiłam(orzeczenie)
| |
książkę wczoraj
(dopełnienie) (okolicznik czasu)
|
popularnonaukową
(przydawka)
7 3 7
2010-02-01T13:52:20+01:00
2010-02-01T13:53:25+01:00
Kupiłam - książkę
<orzeczenie> <podmiot>
/ /
kiedy? jaką?
/ /
wczoraj popularnonaukową
<okolicznik czasu> <przydawka>wczoraj-przyimek
kupiłam- czasownik
książkę-rzeczownik
popuarnonaukową-przymiotkim
4 2 4