Odpowiedzi

  • 977
  • Początkujący
2009-10-06T11:44:48+02:00
Gospodarka tradycyjna:
wady: brak dynamicznego tempa rozwoju gospodarczego
- zacofanie
-brak wydajności
zalety:przyuczanie do zawodu np. stażysty przez doświadczonego pracownika
-przekazywanie wiedzy z pokolenia na pokolenie
-kultywowanie tradycji
gospodarka wolnorynkowa:
wady-szybsze rozwarstwianie się społeczeństwa
-upadek firm słabszych
-kryzys i krach gospodarczy
-bezrobocie
zalety;wzrost poziomu zaspokajania potrzeb konsumentów
-szybszy rozwój gospodarczy kraju
-dążenie do osiągnięcia zysków własnych
-prywatna i wolna przędsiębiorczośc
gospodarka centralna:
wadu-brak dyscypliny finansowej
-mala elastycznośc gospodarki
-zanik przedsiębiorczości i rozmycie odpowiedzialnosci za podejmowane decyzje
zalety:możliwośc koncentrowania zasobów na cele uznane za priorytetowe
-monocentryczny ład społeczny
4 4 4