Odpowiedzi

2009-10-05T20:12:57+02:00
Każdy atom składa się z trzech podstawowych elementów:
- protonów
- neutronów (wodór jest wyjątkiem i nie ma neutronów)
- elektronów

Protony i neutrony są w jądrze atomu (jądra jest naładowane dodatnio, bo protony mają ładunek dodatni, a neutrony w ogóle go nie mają). Poza jądrem znajdują się powłoki elektronowe na których krążą ujemnie naładowane elektrony.

Na podstawie układu okresowego można odszukać:
- liczbę atomową (inaczej liczba Z) - ta liczba mówi nam o ilości elektronów i protonów danego pierwiastka.
- liczbę masową (inaczej liczba A) - ta liczba zaś określa nam liczbę protonów i neutronów w jądrze.

Elektrony dzielą się na inną "podkategorię", czyli na elektrony walencyjne. Elektrony walencyjne to te, które są na ostatniej powłoce elektronowej.
Jeśli chodzi o powłoki - jest ich siedem (oznacza je się literami KMLNOPQ).
Numer okresu to liczba powłok danego pierwiastka. Jeśli np. pierwiastek jest w 2 grupie (jak tlen) ma dwie powłoki (K i M).

Informacje o tlenie:
- 8 protonów, neutronów i elektronów
- 2 powłoki (K i M)
- na ostatniej powłoce jest 6 elektronów walencyjnych (numer grupy = liczbie elektronów walencyjnych. Jeśli numer grupy przekracza 10 to należy odjąć 10 np. numer grupy to 17 to 17-10= 7 czyli 7 elektronów walencyjnych)

Sam to pisałem. To nie jest ściągnięte z Internetu.

13 4 13