Odpowiedzi

2010-02-01T14:15:10+01:00
A) a+b - suma liczb a i b
b) a-b - różnica liczb a i b
c) ab - iloczyn liczb a i b
d) a:7 - iloraz liczb a i 7
e) a²+b² - suma kwadratow liczb a i b
f) a²-2b² - roznica kwadratow liczby a i kwadratu podwojonej liczby b
g) a(a+b) - iloczyn liczby a i sumy liczb a i b
h) (a+b): 0,0 - iloraz sumy liczb a i b oraz liczby 0
i) ab+ac - suma iloczynow liczb a i b oraz liczb a i c
j) ab-bc - roznica iloczynow liczb a i b oraz liczb b i c
k) 3(a²-b) - potrojny iloczyn liczb b i kwadratu liczby a
l) (2a-3c)³ - szescian roznicy podwojonej liczby a i potrojonej liczby c
3 2 3
2010-02-01T14:32:41+01:00
A) a+b - suma liczb a i b
b) a-b - różnica liczby a i b
c) ab - iloczyn liczby a i b
d) a:7 - iloraz liczby a i 7
e) a²+b² - roznica kwadratów liczby a i b
f) a²-2b - roznica kwadratow liczby a i kwadratu podwojonej liczby b
g) a(a+b) - iloczyn liczby a i sumy liczby a i b
h) (a+b): 0,0 - iloraz sumy a i b oraz liczby 0
i) ab+ac - suma iloczynow liczby a i b oraz liczby a i c
j) ab-bc - roznica iloczynow liczb a i b oraz liczby b i c
k)3(a²-b) - potrojony iloczyn liczby b i kwadratu liczby a
l) (2a-3c)³ - szescian roznicy podwojonej liczby a i potrojonej liczby c
1 1 1