1. Obliczyć stężenie molowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 50g chlorku wapnia CaCl2 w 150cm3 wody jezeli gestosc tego roztworu wynosi 1,23g/cm3
2. Obliczyć stężenie molowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 234g siarczku sodu Na2S w 6dm3 wody jezeli gestosc tego roztworu wynosi 1,04g/cm3
HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1

Odpowiedzi

2011-04-08T11:06:17+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1)
mCaCl2=40u+2*35,5u=111u
111g CaCl2------1mol
50g CaCl2---------xmoli
x=0,45mola CaCl2

Ponieważ gęstość wody d=1g/cm3 to 150cm3=150g
masa roztworu m = 50g + 150g = 200g
v=m/d
v=200/1,23
v=162,6cm3 roztworu

Z def. stęż. molowego
0,45mola CaCl2------162,6cm3 roztworu
xmoli CaCl2----------1000cm3 roztworu
x=2,76mola CaCl2
x=2,76mol/dm3

 

2)

mNa2S=78u
78g Na2S------1mol
234g Na2S------xmoli

x=3mole Na2S

 

mr=6234g

d=1,04g/cm3

v=?

v=m/d

v=6234/1,04

v=5994,23cm3 roztworu

 

Z def. stęż. molowego
3mole Na2S----------5994,23cm3 roztworu
xmoli Na2S----------1000cm3 roztworu
x=0,5mola Na2S

x = 0,5mol/dm3

2 3 2