Rozdzielono 1000zł między trzy osoby tak, że druga osoba otrzymała o 100zł więcej niż pierwsza, a trzecia o 200zł więcej niż druga. Jaką kwotę otrzymała każda z tych osób ?

jest to zadanie z tematów: Zastosowanie równań do zadań tekstowych.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-05T20:03:07+02:00
Rozdzielono 1000zł między trzy osoby tak, że druga osoba otrzymała o 100zł więcej niż pierwsza, a trzecia o 200zł więcej niż druga. Jaką kwotę
otrzymała każda z tych osób ?

x - tyle otrzymała pierwsza osoba
x + 100zł - tyle otrzymała druga osoba
x + 100zł + 200zł - tyle otrzymała trzecia osoba

x + x + 100zł + x + 100zł + 200zł = 1000zł
3x + 400zł = 1000zł
3x = 1000zł - 400zł
3x = 600zł /:3
x = 200zł

200zł - tyle otrzymała pierwsza osoba
200zł + 100zł = 300zł - tyle otrzymała druga osoba
200zł + 100zł + 200zł = 500zł - tyle otrzymała trzecia osoba
2009-10-05T20:03:51+02:00
X- pierwsza osoba
y- druga osoba
z-trzecia osoba

y=x+100
z=y+200=x+300

x+y+x=1000
x+x+100+x+300=1000
3x+400=1000
3x=1000-400
3x=600 /:3
x=200
y=200+100=300
z=300+200=500

Pierwsza osoba otrzymała 200, druga 300 a trzecia 500zł.
2009-10-05T20:05:28+02:00
Rozdzielono 1000zł między trzy osoby tak, że druga osoba otrzymała o 100zł więcej niż pierwsza, a trzecia o 200zł więcej niż druga. Jaką kwotę
otrzymała każda z tych osób ?


x- il. pieniędzy 1 osoby
x+100 - il. pieniędzy 2 osoby
x+100+200- il. pieniędzy 3 osoby
1000- kwota do rozdzielenia
x+x+100+x+100+200- kwota do rozdzielenia
x+x+100+x+100+200=1000
3x+400=1000
3x=1000-400
3x=600/:3
x=200 (zł)-1 osoba

x+100=200+100=300 (zł) -2 osoba
x+100+200=200+100+200=500(zł)-3 osoba

Sprawdzenie:
200zł+300zł+500zł=1000zł

Odp. Pierwsza osoba dostała 200 zł, druga 300zł, a trzecia 500 zł.