1.Samochód porusza się z prędkościa 10m/s. Oblicz jaką drogę przebędzie w ciagu 1 godziny.
2. Rowerzysta przejechał odległość 100m w czasie 2 min. Oblicz jego predkosc.
3.Samochód porusza się z prędkościa 72km/h. Wyraź jego prędkość w prędkości w m/s
4. Ciało porusza się z przyśpieszeniem 2m/s kwadrat. Wiedząc że prędkość początkowa i droga początkowa są równe zeru oblicz:
a) jaka droge przebyło tę ciało w ciagu 5s od poczatku ruchu
b) jaka osiagnelo predkosc po 5s?
c)Jaką drogę przebyło w 5-tej sekundzie ruchu?

2

Odpowiedzi

2010-02-01T14:46:37+01:00

Zadanie 1

 

Dane:

v = 10m/s

t = 1h = 60min = 3600s

 

Szukane:

s = ?

 

Wzór:

v = s/t

s = v*t

 

Obliczenia:

s = 10m/s * 3600s

s = 36000m

s = 36km

 

Odpowiedź:

Ten samochód przebedzie 36km.

 

 

Zadanie 2

 

Dane:

s = 100m

t = 2min/s = 2*60s = 120s

 

Szukane:

v = ?

 

Wzór:

v = s/t

 

Obliczenia:

v = 100m/120s

v = 0,8(3)m/s

 

Odpowiedź:

Prędkość rowerzysty wynosiła 0,8(3)m/s.

 

 

Zadanie 3

 

72 \frac{km}{h}/\frac{m}{s} = 72 \frac{1000m}{3600s} = \frac{720m}{36s} = 20 \frac{m}{s}

 

 

Zadanie 4

 

Dane ogólne:

a = 2m/s²

v₀ = 0

s₀ = 0

 

a)

Dane:

t = 5s

 

Szukane:

s = ?

 

Wzór:

s = a * t²/2

 

Obliczenia:

s = \frac{2m/s² * (5s)²}{2}

s = m/s² * 25s²

s = 25m

 

Odpowiedź:

To ciało przebyło 25m.

 

b)

Dane:

t = 5s

 

Szukane:

v = ?

 

Obliczenia:

v = 2m/s² * 5s

v = 10m/s

 

Odpowiedź:

Ciało osiągnęło prędkość równą 10m/s.

 

c)

Szukane:

s w 5s = ?

 

Obliczenia:

s = \frac{2m/s² * (5s)²}{2}

s = m/s² * 25s²

s = 25m

 

s = \frac{2m/s² * (4s)²}{2}

s = m/s² * 16s²

s = 16m

 

s w 5s = 25m - 16m

s w 5s = 9m

 

Odpowiedź:

W 5-tej sekundzie ruchu ciało przebyło 9m.

 

 

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-01T14:51:47+01:00
Zad.1.
V = 10 m/s
t = 1 h = 3600 s
s = ?
V = s/t
s = V*t
s = 10 m/s *3600 s = 36000 m= 36 km
zad.2.
s = 100 m
t = 2 min = 120 s
V = ?
V = s/t
V = 100 m/120 s = 0,83 m/s
zad.3.
72 km/h = 72000 m/3600 s = 20 m/s
1 h = 3600 s
1 km= 1000 m
zad.4.
a = 2 m/s^2 ; znaczek ^ = do potęgi
V0 = 0
s0 = 0
t = 5 s
a.
s = ?
s = a *t^2/2
s = 2m/s^2 * (5s)^2/2
s = 25 m
b.
t = 5 s
V = a*t
V = 2 m/s^2 *5s = 10 m/s
c.
droga w piątej sekundzie
liczę drogę po 4 s
s = a*t^2 /2
s = 2m/s^2 *(4s)^2 /2
s = 16m
po 5s ciało przebyło 25 m
po 4s przebyło 16m
to w piątej sekundzie przebyło : 25 m - 16 m= 9 m