Odpowiedzi

2009-10-05T20:15:01+02:00
P₄O₁₀ + 6 H₂O -> 4 H₃PO₄
CaO + H₂O -> Ca(OH)₂
Fe₂O₃ + H₂O -> reakcja nie zachodzi
K₂O + H₂O -> 2 KOH
N₂O₅ + H₂O -> 2 HNO₃