Zad 1
Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego wzór na :
a) pole prostokąta o wymiarach d i s ,
b) pole trójkąta o długości boku p i s ,
c) pole rombu o długości przekątnych d₁ i d₂,
d0 pole równoległoboku o długości podstawy v i wysokości h
opuszczonej na tę podstawę,
e) pole deltoidu o długości przekątnych p₁ i p₂.

1

Odpowiedzi

2010-02-01T14:46:25+01:00
A) d*s
b) 1/2*p*s
c) 1/2*d1*d2
d) v*h
e) 1/2*p1*p2