1. Samocho przyspiesza od 0 do 100km/h w ciagu 14s. Oblicz przyspieszenie.
2. Olicz czas t w jakim cialo poruszajace sie ruchem jednostajnie przyspieszinym bez predkosci poczatkowej z przyspieszeniem a=3m/s kwadrat przebedzie droge s =100m
3. Ciało o masie m=2kg w ciagu czasu t=10s od chwili rozpoczecia ruchu przebylo droge s=100m. Znajdz wartości siły dzialajace na te cialo.
4.Caiło poruszajace sie po prostej pod dzialaniem sily o wartosci F=30N w czasie t=5s zmienia swoja predkosc z v1=15m/s na v2=30m/s. Znajdz mase ciała.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-01T15:17:20+01:00
Zad. 1
100 km/h = 27,(7) m/s

a = Δv /Δ t
a = 27,(7) m/s / 14 s
a = 1,9841 m/s² czyli w przybliżeniu 2 m/s²

zad. 2
s = v₀*t + at²/2
Ciało nie ma prędkości początkowej więc:
s = at²/2
100m = 3m/s² * t² / 2
200m = 3m/s² * t²
t² = 200m / 3m/s²
t² = 66,(6)s²
t = √66,(6)s²
t ≈ 8,1649s czyli w przybliżeniu 8s

zad.3
Korzystamy ze wzoru na drogę, żeby policzyć przyspieszenie:
s = at²/2
100m = a*10s² / 2
100m = 100s²*a /2
200m = 100s²*a
a = 200m / 100s²
a = 2m/s²

Teraz z drugiej zasady dynamiki Newtona liczymy siłę:
F = a*m
F = 2m/s² * 2kg
F = 4 N

zad. 4
Zaczynamy od policzenia przyspieszenia:
a = Δv /Δ t
a = (30m/s - 15m/s) / 5s
a = 15m/s / 5s
a = 3m/s²

I teraz masę z drugiej zasady dynamiki Newtona:
m = F/a
m = 30N / 3m/s²
m = 10kg