Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-04-10T09:57:24+02:00
Rozłam w kościele chrześcijańskim miał miejsce w 1054r. Wtedy to wysłannik papieski w Konstantynopolu uroczyście potępił patriarchę, który odpłacił się tym samym. od tej pory Kościół bizantyjski ogłosił się prawosławnym, a Kościół rzymski, katolickim. Ten podział trwa do dziś.
8 3 8
2010-04-10T10:19:42+02:00
- postulaty na zachodzie Europy o uniezależnieniu kościoła od państwa
- fakt wprowadzania rzymskich zwyczajów w zakresie liturgii na terenie południowych Włoch, które znajdowały się pod wpływami bizantyjskimi
- herezje chrześcijan (nie wszyscy ochrzczeni zawsze zgadzali się z naukami Kościoła; niekiedy sprzeciwiali się im, uważając, ze papież i duchowieństwo źle tłumaczą prawdy wiary lub postępują niewłaściwie)
- potępianie przez księży i zakonników poglądów niezgodnych z nauką Kościoła
- wzrastające znaczenie papieża
- pogłębianie się odmienności języka i kultury (na Zachodzi w obrządkach kościelnych używano języka łacińskiego, a na Wschodzie – greckiego)
14 3 14