BŁAGAM!!! TAKIE PROSTE ZADANIA!!!

MATEMATYKA KLASA 6 SZKOŁA PODSTAWOWA

1. (0,34 : 1/10 - 0,4) do potęgi 3 - [(-0,2) * (-0,4)]do potęgi 2 =

2. 3,7 * (-1/2)do potęgi 2 + [1/4 ^^4 jest do potęgi 12^^ - (-0,2)do potęgi 3]
* 2 =

(- 0,5) * [(0,4)do potęgi 2 + 0,04 + (-0,1)] : (-1/7)do potęgi 2 =


PROSZĘ Z OBLICZENIAMI. BO ZGŁASZAM SPAM

2

Odpowiedzi

2010-02-01T14:59:34+01:00
1/2*potęgi 2 + 0,04 + (-0,1)] : (-1/7)do potęgi 2 = 52
2010-02-01T16:07:47+01:00
1.
(0,34:1/10-0,4)(3)-[(-0,2)*(-0,4)](2)=(34/100*10/1-4/10)(3)-[(-0,2*(-0,4)](2)=(30/10)(3)-0,08(2)=27-0,0064=26,9936

2.Tego nie umiem nie rozumiem tych znaków ''^^,,

3.(-0,5)*[(0,4)(2)+0,04+(-0,1)]:(-1/7)(2)=-0,5*(1,6+0,04-0,1):(-1/7)(2)=-0,5*1,66:1/49=-0,83:1/49=-83/100*49/1=-4067/100=40,67