Odpowiedzi

2010-02-01T14:59:51+01:00
Możemy to obliczyć z tw. Pitagorasa:
2² + 4² = AB²
AB² = 4 + 16 = 20
AB = √20 = √4*5 = 2√5
1 4 1
2010-02-01T15:01:08+01:00
A=(0,0) B=(-2,4)

Można obliczy z wzoru: |AB|= √(xB-xA)²+(yB-yA)²

|AB|= √(-2-0)²+ (4-0)²= √4+16= √20 =2√5
1 4 1