Uzupełnij fragment dziennika Joanny czasownikami z ramki w czasie Past Simple.

wyrazy: get, be, meet, do, help, tidy, go, iron, write, have, make

My sisters and I were at home today so we........ our mother in the house.
We...... our beds, then we....... our rooms and.......... our clothes. After lunch we.......... the washing-up. In the afternoon I........ a shower and........ a letter to my penfriend. My sister....... to the cinema with her friends and I....... my frends in town.We both......... home quite late.

Kolejne zadanie

Udziel odpowiedzi na poniższe pytania.
Wzór: Did you get up at eight o'clock this morning
Yes, I did
No, I didan't. I got up at 6.45.
1. Did you have a large breakfast this morning ?
What did you have?
...........................................................................
2.What time did you leave home?
.............................................................................
3.How did you get to school? Did you walk?
............................................................................
4.Were You early, late or on time?
...........................................................................
5.Who did you see first at school?
.............................................................................
6.What did you talk about ?
............................................................................
7. What did you take with you to school? A bag? A musical instrument? A football? Did you forget anything?
..............................................................................
8. What time did your first lesson start?
................................................................................

Kolejne zadanie

Ułóż szcześć zdać o sobie uzywając określeń czasu z ramki.
an hour ago, last week, last summer, last weekend, two months ago, last night

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kolejne zadanie

Sprawdź czy masz dobrą pamięć. Odpowiedz na pytania.
1.What were you doing today at 7a.m?
................................................
2.What were you doing yesterday at 4p.m?
...................................................
3.What were you doing on 1st September at 10 a.m?
...................................................
4.What were you doing on Christmas Day at 2 p.m ?
..................................................

Wszystkie zadanie w czasie Past Simple

1

Odpowiedzi

2015-08-21T15:39:34+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
EX.1
My sisters and I were at home today so we HELPED our mother in the house.
We MADE our beds, then we TIDIED our rooms and IRONED our clothes. After lunch we DID the washing-up. In the afternoon I HAD a shower and WROTE a letter to my penfriend. My sister WENT to the cinema with her friends and I MET my friends in town.
We both GOT home quite late.


EX. 2

❶ Did you have a large breakfast this morning ?
What did you have?
- Yes, I did. I had scrambled eggs with sausages.


❷ What time did you leave home?
- I left home at 7 a.m.


❸ How did you get to school? Did you walk?
- No, I didn’t. I got to school by bus.


❹ Were you early, late or on time?
- I was on time.


❺ Who did you see first at school?
- I saw my friend first at school.


❻ What did you talk about ?
- We talked about our homework.


❼ What did you take with you to school? A bag? A musical instrument?
A football? Did you forget anything?
- I took my guitar to school. I didn’t forget anything.


❽ What time did your first lesson start?
 - I started my first lesson on 8.00 a.m.


EX.3

❶ I got up an hour ago.
❷  I played football last week.
❸ I visited my uncle last summer.
❹ I didn’t go to school last weekend.
❺ I started learning a new language two months ago.
❻ I couldn’t fall asleep last night.


EX.4
❶ What were you doing today at 7a.m?
- I was eating breakfast.


❷ What were you doing yesterday at 4p.m?
- I was doing my homework.


❸ What were you doing on 1st September at 10 a.m?
- I was at school and was listening to our headmaster’s speech.


❹ What were you doing on Christmas Day at 2 p.m?
- I was spending my time with my family.


___________
Pozdrawiam,
Marcin
24 4 24